06-12157864
anja@coachinginbeeld.nl

 

 

VIDEO INTERACTIE BEGELEIDING

Naast de training hechtingsproblematiek, geef ik ook video interactie begeleiding.
In ons werk moeten wij naast ons reguliere werk zoveel bijkomende taken verrichten dat wij zacht uitgedrukt soms het gevoel hebben dat wij ogen, handen en voeten tekort komen.
Onder andere daardoor komt het voor dat wij ondanks onze beste intenties signalen missen die maken dat de cliënt zich mogelijk niet gehoord ,gezien en begrepen voelt wat voor onwenselijke situaties kan zorgen.
Aan de hand van beeldmateriaal wat ik van te voren geanalyseerd heb, gaan wij samen de beelden bekijken.
Dit kan als confronterend ervaren worden. Althans; het kan als spannend ervaren worden dat iemand – ik in dit geval- met je ga meekijken.
Wat ik jullie vooral wil laten zien en waar ik je bewust van wil maken is dat er al hele mooie momenten zijn. Wat ik jullie wil leren is waar en wanneer je deze nog vaker zouden kunnen / mogen gaan inzetten.
Mijn ervaring is dat als de eerste spanning weg is, het vooral als leerzaam wordt ervaren, helpend is in het werken en een positieve bijdrage levert voor zowel cliënt als begeleider.

TRAINING HECHTING

De training is gericht op hechtingsproblematiek en is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de verstandelijk gehandicaptenzorg.
Het is een training die mijns inziens door iedereen werkzaam binnen deze sector gevolgd zou “mogen” worden.
Hechting is een onderwerp waar een ieder van ons wel een beeld bij kan vormen en iets over weet.
Het is alleen helpend voor zowel cliënt als begeleider hier meer over te weten.
Door allerlei omstandigheden kan het gebeuren dat er knelpunten zijn ontstaan in / bij het hechtingsproces. Hiaten in dit proces maken dat je qua zelfontwikkeling en zelfvertrouwen achterstanden oploopt. In plaats van je veilig kunnen voelen, voel je angst en wantrouwen.
Als je naast dit proces van hechting, naast de hiaten die hierin zijn ontstaan ook een verstandelijke beperking hebt. Kan en is het niet meer dan logisch dat je de wereld, de mensen als onveilig gaat beschouwen.
Vanuit niet begrepen, niet gezien worden met daarbij mogelijk ook niet geleerd of niet in staan zijn aan te geven wat je nodig hebt, kunnen er dan niet wenselijke situaties ontstaan.
In mijn training geef ik uitleg over het hechtingsproces. Bekijken en doorlopen wij samen dit proces en bespreken wij wat jij als begeleider kunt doen en betekenen.
Ervaring leer dat jij hierdoor als begeleider vanuit de opgedane kennis beter kunt aansluiten bij de cliënt waardoor de cliënt zich weer gezien en gehoord voelt.
Het mooie hiervan vind ik dat wij samen met elkaar zorgen dat een ieder betrokken in dit proces/ casus zich weer gezien en gehoord voelt, waardoor een ieder weer tot zijn recht komt; iets dat ik een ieder gun.

TRAINING HECHTING (MET VIB)

Het is mogelijk om de training hechting te volgen zonder de video interactie begeleiding. Ook is het mogelijk alleen video begeleiding te volgen. De ervaring leert dat beide elkaar mooi ondersteunen.
Mijn intentie is vooral aan te sluiten bij de vraag die er is. Wat speelt er, wat is er nodig en wat kan ik daarin voor jullie betekenen.
Met als doel zorgen dat een ieder weer tot zijn recht komt.
Ontmoet jullie graag.