06-12157864
anja@coachinginbeeld.nl
Training hechting

De training is gericht op hechtingsproblematiek en is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

 

Het is een training die mijns inziens door iedereen werkzaam binnen deze sector gevolgd zou “mogen” worden.

Hechting is een onderwerp waar een ieder van ons wel een beeld bij kan vormen en iets over weet.

Het is alleen helpend voor zowel cliënt als begeleider hier meer over te weten.

Door allerlei omstandigheden kan het gebeuren dat er knelpunten zijn ontstaan in / bij het hechtingsproces. Hiaten in dit proces maken dat je qua zelfontwikkeling en zelfvertrouwen achterstanden oploopt. In plaats van je veilig kunnen voelen, voel je angst en wantrouwen.

 

Als je naast dit proces van hechting, naast de hiaten die hierin zijn ontstaan ook een verstandelijke beperking hebt. Kan en is het niet meer dan logisch dat je de wereld, de mensen als onveilig gaat beschouwen.

Vanuit niet begrepen, niet gezien worden met daarbij mogelijk ook niet geleerd of niet in staan zijn aan te geven wat je nodig hebt, kunnen er dan niet wenselijke situaties ontstaan.

 

In mijn training geef ik uitleg over het hechtingsproces. Bekijken en doorlopen wij samen dit proces en bespreken wij wat jij als begeleider kunt doen en betekenen.

Ervaring leer dat jij hierdoor als begeleider vanuit de opgedane kennis beter kunt aansluiten bij de cliënt waardoor de cliënt zich weer gezien en gehoord voelt.

 

Het mooie hiervan vind ik dat wij samen met elkaar zorgen dat een ieder betrokken in dit proces/ casus zich weer gezien en gehoord voelt, waardoor een ieder weer tot zijn recht komt; iets dat ik een ieder gun.